<--Previous  Up  Next-->

Oromo girl at Kulubi

Oromo girl at Kulubi

At Kulubi town (it means Garlic in the local Oromo language) en route from Harar to Hirna, East Ethiopia