<--Previous  Up  Next-->

Mercato guys

Mercato guys

At the Mercato (central open market) in Addis Ababa, Ethiopia