Sweet Maria's Home Coffee Roasting

Guatemala February 2008

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8
Finca La Pampa, Acatenengo
Finca La Pampa, Acatenengo
Finca La Pampa, Acatenengo
Finca La Pampa, Acatenengo
Finca La Pampa, Acatenengo
Finca La Pampa, Acatenengo
Herbert Perez
Finca La Pampa, Acatenengo
Finca La Pampa, Acatenengo
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
IMG_2506.JPG
IMG_2506.JPG
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Old Arabigo (Typica)
Old Arabigo (Typica)
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango - Fuego Blows off Steam!
Acatenango
Acatenango
Acatenango
Acatenango
Acatenango
Acatenango
Acatenango
Acatenango
Acatenango
Acatenango
Acatenango Street Signs
Acatenango Street Signs
On a fertilizer store
Acatenango, a little La Pampa
Acatenango, a little La Pampa
Acatenango - Family Pride
Acatenango - Family Pride
Acatenango
Acatenango
Acatenango Fists of Power
Acatenango Fists of Power
Partido Patriota, Guatemala
Acatenango
Acatenango
Acatenango
Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
Peligro!
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
Pergamino tractors
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
Manuel Ramiro Lantan
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
View of Acatenango town
View of Acatenango town
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango
San Diego Buena Vista, Acatenango

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8